Jesteś tutaj

2012

Krzyż drewniany z XIX wieku

Krzyż drewniany z XIX wieku
Krzyż drewniany z XIX wieku

Krzyż drewniany jest ustawiony przy polu nazywanym ?Polem Matejkowym?. Nazwa pochodzi od rodziny Matejka, która kiedyś mieszkała i prowadziła jedno z największych gospodarstw rolnych na Podborzanach. Krzyż drewniany stał na pewno już przed 1883 rokiem. Nie wiadomo w jakiej intencji został postawiony w tym miejscu.
Wiadomo że w 1935 roku został postawiony nowy drewniany krzyż w zamian starego, który zbutwiał. Wykonawcą drewnianego krzyża był Mika Nicolaus (1900 ? 1945) z zawodu cieśla, mieszkaniec Jędryń (Jendrin). Po wielu latach krzyż znów zbutwiał i został postawiono nowy. Krzyż z drewna nieraz wykonywał nieżyjący już cieśla Bernard Piontek, a potem cieśla Jerzy Gawlik. W 2005 r. został postawiony nowy drewniany krzyż. Krzyżem opiekują się okoliczni mieszkańcy z Podborzan i Farskiej Kolonii.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Krzyż kamienny z 1906 roku

Krzyż kamienny z 1906 roku
Krzyż kamienny z 1906 roku

Krzyż kamienny z 1906 r. został ustawiony według przekazów ustnych przez Kanię Josefa i Anny zd. Sklorz w pewnej intencji. Nie wiadomo czy w tym miejscu stał inny krzyż. Być może stał tu krzyż drewniany przed wybudowaniem kapliczki. Z jakiej intencji ustawiono tu krzyż nie wiadomo.
Na postumencie są napisy wykonawcy ?J. Lika Stubendorf? ? w tłumaczeniu J. Lika z Izbicka. Z przodu data 1906, wyżej napis po polsku ?Jezu ufamy tobie? i płaskorzeźba serca Jezusa, oraz wnęce za szybą figura Matki Boskiej. Inne napisy na krzyżu skute po 1945 roku, ponieważ były w języku niemieckim. Krzyż jest otoczony metalowym starym metalowym płotem. Według przekazów krzyżem przez wiele lat opiekowała się rodzina Kania. Obecnie opiekują się okoliczni mieszkańcy.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Kapliczka pw. św. Barbary z 1879 roku

Wnętrze kaplicy na Podborzanach
Wnętrze kaplicy na Podborzanach

Kapliczka została wybudowana w 1879 r. przez rodzinę Mathejka z Podborzan. Rok budowy kapliczki widnieje na krzyżu metalowym umieszczonym na zwieńczeniu kapliczki.
Kapliczka położona jest na byłej posesji Mathejki szczytem wyjściowym do drogi. Wewnątrz ołtarz nad min obraz świętej Barbary, oraz obrazy Matki Boskiej Bolesnej i Pana Jezusa. Na bocznych ścianach umieszczone są stacje drogi krzyżowej. Na bocznej ścianie umieszczona jest mała gablota w której jest biała poduszka poświęcona Annie Matejka (17.07.1932 ? 03.12.1952) zmarłej na cukrzycę.
Zbudowana z cegły, częściowo otynkowana, nakryta dwuspadowym zadaszeniem z dachówki. Z przodu kapliczki nad wejściem w niszy znajduje się figura Matki Boskiej, powyżej umieszczony jest mały dzwon. Szczyt półkolisty z czteroma kolumnami z cegły zakończony małym metalowym krzyżem z datą 1879 na zwieńczeniu.

Rok: 

Międzynarodowy Dzień Kobiet - 8 marca

kategoria: 
Rok: 

Zebranie sołeckie w Rozmierce ? 2 marca 2012 rok

Rozmierka - budowa kanalizacji na ul. Polnej. Paździenik 2011 roku.
Rozmierka - budowa kanalizacji na ul. Polnej. Paździenik 2011 roku.

Dnia 2 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 w sołectwie Rozmierka.
Zebranie otworzył sołtys Joachim Kaczmarczyk. Następnie wybrano na przewodniczącego zebrania radnego Józefa Kachla i protokolanta Gabrielę Misz. W zebraniu uczestniczyło 70 mieszkańców.

kategoria: 
Rok: 

Krzyż kamienny przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i Polnej

Piękny krzyż kamienny w Jędryniach. Rok 2009.
Piękny krzyż kamienny w Jędryniach. Rok 2009.

Krzyż został postawiony w 1902 roku na polu od Gawlików. W tym miejscu już stał krzyż drewniany, który zbutwiał i postanowiono o ustawieniu krzyża kamiennego. Na pewno krzyż stał już przed 1827 rokiem.
Fundatorami krzyża byli Paul i Agnes Gawlik oraz część mieszkańców. Krzyż wykonał znany okoliczny kamieniarz J. Lika z Izbicka (wtedy miejscowość nazywała się Stubendorf). Krzyż jest kamienny, z dwiema niszami na figurki. Otoczony kutym metalowym płotkiem.

W tym miejscu do czasu powstania kaplicy w 1984 roku miejscowa ludność odprawiała nabożeństwa i modliła się o łaski do Boga. W niszy krzyża znajduje się Matka Boska Fatimska przywieziona z pielgrzymki przez strzeleckiego ks. Dzbanuszka ok. 1955 roku. Figurę ufundowała Łucja Kachel, która do dziś opiekuje się krzyżem wraz mieszkańcami Jędryń.

Opracował: Piotr Smykała
Zdjęcia: Piotr Smykała

Rok: 

Krzyże i serca zasiewane przez rolników

Krzyż zasiany na polu przez rolnika z Jędryń.
Krzyż zasiany na polu przez rolnika z Jędryń.

Do dzisiaj przetrwał w Jędryniach przekazywany z pokolenia na pokolenie, bardzo rzadki i piękny zwyczaj symbolicznego zasiewu krzyża i serca na polu. Zasiewy krzyży i serc na polach Jędryń przez rolników ma wieloletnią być może wielowiekową tradycję.

Ta tradycja związana jest z kościołem katolickim, z obrządkami chrześcijańskimi i ludowymi. Można rzec, że rolnicy z Jędryń sieją ?sercem? swoje pola.

Ten zasiew jest jeszcze znany tylko w Rozmierzy. Według tradycji chrześcijańskiej ma ono chronić zbiory przed zniszczeniem oraz sprawić, aby były obfite.

Opracował: Piotr Smykała
Zdjęcia: Piotr Smykała

Rok: 

Kaplica w Jędryniach p.w. Matki Boskiej Fatimskiej

Pamiątka 25 lecia kaplicy w Jędryniach
Pamiątka 25 lecia kaplicy w Jędryniach

Jędrynie to mała wieś położona w gminie Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwie opolskim. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1528 r. Wieś należała do różnych rodów ? Nawoy, Tenczin, Strachwitz. Do 1945 r. wieś administracyjnie należała do Rozmierki. Po 1945 r. otrzymała status sołectwa. Obecnie we wsi mieszka 120 osób.

Wierni z Jędryń od zawsze należeli do parafii Rozmierz. Pierwsza próba wybudowania kaplicy miała miejsce w latach 30-tych XX wieku. Powstał nawet projekt kaplicy, którego autorem był Nikolaus Mika (1900 ? 1945). Jednak pomysł nie doczekał się realizacji.

Rok: 

Ogłoszenie DFK Rozmierka

W zeznaniu składanym za 2011 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Wszystkich chętnych prosimy o przekazanie 1% podatku na DFK Rozmierka.
Numer KRS organizacji: KRS0000017757 ? DFK Rozmierka.

Kwota z podatku zostanie przeznaczona na cele dobroczynne dla naszych mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy.

Przypomina się aktywnym członkom DFK z Rozmierki i Jędryń oraz wszystkim chętnym, którzy chcą wstąpić do naszej organizacji, iż składki członkowskie na rok 2012 w wysokości 12,00 PLN zbierane będą przy okazji płatności z tytułu podatku od nieruchomości w świetlicy wiejskiej u pana Joachima Kaczmarczyka.

Zarząd DFK Rozmierka

kategoria: 
Rok: 

Zebranie sprawozdawcze sołectwa Rozmierka

SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA
W ROZMIERCE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI
NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 MARCA 2012 ROKU O GODZ. 18,00 W ŚWIETLICY NA BOISKU

kategoria: 
Rok: 

Strony

2012 C Romuald Kubik