Jesteś tutaj

Duszpasterze w Rozmierzy

Duszpasterze w Rozmierzy

Ks. dziekan Josef Gawenda 1871 ? 1898

Tablica nagrobna ks. Josefa Gawendy (1822 - 1898)
Tablica nagrobna ks. Josefa Gawendy (1822 - 1898)

Urodził się 22 lutego 1822 r. w Raciborzu (Ratibor).
Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1848 roku.
W latach 1848 ? 1851 pracował jako wikary w Jemielnicy (Himmelwitz), potem w latach 1851 ? 1953 jako wikary w Strzelcach Opolskich (Gross Strehlitz).
Następnie w latach 1853 ? 1858 pracował jako proboszcz w Gorzycach (Gross Gorzitz, Gross Gorschütz) powiat raciborski (Kreis Ratibor).
W latach 1858 ? 1871 był proboszczem w Pstrążnie (Pstronsna, Fischgrund) w powiecie rybnickim (Kreis Rybnik).
Parafię Rozmierz (Rosmierz) objął 31 stycznia 1871 r. W latach ?Kulturkampfu? przestrzegał poleceń biskupa, był doradcą dla wielu mieszkańców parafii i służył im wszelką pomocą.
Pełnił także funkcję Powiatowego Inspektora Szkolnego w powiecie wielkostrzeleckim oraz dziekana dekanatu strzeleckiego.
W nocy 19 sierpnia 1889 r., nieznany sprawca napadł na niego i postrzelił z rewolweru.

Rok: 

Ks. Franz Suchanek 1850 ? 1869

Urodził się 28 marca 1810 roku w Kłodnicy (Klodnitz) jako syn nauczyciela.
Studiował między innymi w seminarium nauczycielskim w Głogówku (Oberglogau).
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 23 marca 1836 r.
Pracował między innymi jako admistrator parafii w Kujawach (Kujau) powiat prudnicki (Kreis Neustadt) do 1850 r.
Parafię Rozmierz (Gross Rosmierz) objął jako administrator w 1850 r.
Dnia 8 lipca 1853 r. został mianowany proboszczem w Rozmierzy.
Według ks. Suchanka parafianie z Rozmierzy nie byli zbyt religijni.
Bardzo narzekał na kuźnię, w której kowale nie przestrzegali niedzieli, dnia wolnego i świętego.
Proboszcz prowadził kronikę parafialną przez prawie dwadzieścia lat swego urzędowania, aż śmierci.
Proboszcz Franz Suchanek zmarł 22 grudnia 1869 r. w wieku 59 lat i został pochowany na cmentarzu w Rozmierzy.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Alois Schindler 1845 ? 1850

Urodził się w Głogówku (Ober Glogau) 22 czerwca 1801 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 9 kwietnia 1826 roku.
W latach 1826 ? 1840 pracował w Rudnie (Gross Rudno) niedaleko Gliwic (Gleiwitz). N
astępnie w latach 1840 ? 1845 był proboszczem w Rokicie (Rokitsch) w powiecie kozielskim (Kreis Cosel).
Parafię Rozmierz objął 8 kwietnia 1845 r. Na temat jego pracy w Rozmierzy niewiele zachowało się informacji.
Wiemy jedynie, że zgłoszony przez jego parafian w 1845 r. wniosek o zniesienie dziesięciny kościelnej został przeprowadzony dopiero 24 kwietnia 1868 roku.
Proboszczem był przez pięć lat. Zmarł 12 kwietnia 1850 r. w wieku 48 lat.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Johannes Thaul 1809 ? 1843

Urodził się w roku 1762 w Dobrodzieniu (Guttentag).
Sakrament kapłaństwa przyjął 25 marca 1786 r.
Jako wikary pracował do 31 marca 1787 r. w Korfantowie (Friedland), a do Szymiszowa (Schimischow) przybył 1 kwietnia 1787 r. jako fundatysta i kapłan lokalny.
W 1809 r. został proboszczem w Rozmierzy (Gross Rosmierz). W czasie jego pracy rozwiązano klasztor w Jemielnicy (Himmelnitz).
W 1810 r. zakonnicy opuścili mury klasztorne, a do parafii Rozmierz przybyli Vincent Wieliczka i Innocentius Panek.
W miejscu drewnianego kościoła w Grodzisku (Grodisko) zbudowano w latach 1812 ? 1814 nowy kościół z kamienia, a
w 1822r. założono nowy cmentarz parafialny w Rozmierzy (Gross Rosmierz).
W roku 1836 proboszcz obchodzący złoty jubileusz święceń kapłańskich otrzymał od rządu, w dowód uznania, prezent w formie pieniędzy.
W ostatnich latach swego życia doznał wielu upokorzeń i nie mógł, tak jak przedtem, zajmować dużej i rozległej plebanii.

Rok: 

Ks. Johannes Werner 1787 ? 1808

Urodził się w 1745 roku jako syn Georga i Barbary Werner w Pilszczu (Piltsch) powiat głubczycki (Kreis Leobschütz).
Jego praca duszpasterska w naszej parafii przypadała na trudny okres wojen napoleońskich.
Z tego powodu wszelkie prace remontowe w kościele i na plebanii odłożono na później.
Proboszczem w Rozmierzy był w latach 1787 ? 1808.
Zmarł 15 września 1808 roku. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Rozmierzy.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Georg Heinrich Neuman 1760 ? 1787

Pełnił funkcję proboszcza w latach 1760 ? 1787.
Na czas jego duszpasterzowania przypada początek tradycyjnych pielgrzymek na Górę św. Anny.
Pierwsza wzmianka o pielgrzymce sięga roku 1766. Ksiądz Neuman w 1765 r. wyremontował plebanię oraz szkołę,
a w roku 1768 dobudował w kościele południową kaplicę.
Dnia 12 czerwca 1787 roku został dziekanem opolskiej kolegiaty, a 3 września 1791 r.
jako opolski komisarz biskupi oraz kanonik kolegiaty opolskiej konsekrował i poświęcił Święte Schody (Gradusy ? Kalwaria).
Po nabożeństwie i kazaniu Świętymi Schodami przeszło półtora tysiąca wiernych.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Johannes Burgunde 1736 ? 1760

Był proboszczem w latach 1736 ? 1760.
Na temat jego pochodzenia oraz wykształcenia nie ma informacji.
Wiemy jedynie, z pisma skierowanego do Starosty z 18 grudnia 1753 r., że próbował dokonać remontu plebanii, którego jednak się nie doczekał.
W roku 1760 wybudował przy kościele kaplicę, w której znajduje się ołtarz Matki Boskiej Bolesnej.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

Ks. Johannes Przyklenk 1709 ? 1736

Urodził się w 1659 r. w Tułowicach (Tillowitz) powiat opolski (Kreis Oppeln).
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1682, studiował teologię moralną w Nysie (Neisse).
Był proboszczem bardzo religijnym, który zawsze, nawet w podróży, nosił szaty duchowne, miłował pokój i sprawiedliwość, był skromnym i poważnym człowiekiem.
W parafii Rozmierz pracował w latach 1709 ? 1736.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

Ks. Martin Daniesik 1688 ? 1709

Na jego temat nie zachowały się żadne zapiski, ale wiadomo, że w tamtych czasach było wielu zwolenników nauki protestanckiej, przede wszystkim wśród szlachty.
Po śmierci proboszcza w 1709 r. parafianie zniszczyli na plebanii prawie wszystko.
Panował wówczas taki zwyczaj, że po śmierci proboszcza gromadzili się parafianie i traktowali cały spadek po nim jako bezpańskie dobro, brali pozostawione rzeczy dla siebie, a to czego nie mogli wynieść niszczyli na miejscu.
Tylko trzy podarte kartki znalazł ks. Dziekan Martin Kaniowitz ze Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz) i przekazał je nowemu proboszczowi Przyklenkowi,
a ten przepisał je i włączył do księgi parafialnej. Ks. Martin Daniesik był proboszczem w latach 1688 ? 1709.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Matthaus Alois Skupien 1658 ? 1688

Urodził się w 1624 roku w Ujeździe (Ujest) w powiecie strzeleckim (Kreis Gross Strehlitz). Studiował w Krakowie,
a w święta Bożego Narodzenia 25 grudnia 1649 roku przyjął przyspieszone święcenia kapłańskie w Nysie (Neisse) z rąk biskupa sufragana wrocławskiego Johannesa Balthasara Liesch von Hornau.
Przez rok pracował jako wikary w Ujeździe (Ujest), przez następne ponad sześć lat był zastępcą wikarego w Leśnicy (Leznitii, Lesnitz).
Dnia 26 września 1658 r. został ustanowiony przez króla polskiego i księcia opolskiego na proboszcza parafii w Wielkiej Rozmierzy (Gross Rosmierz).
Prawo sprawowania urzędu proboszcza otrzymał od biskupa wrocławskiego Sebastiano von Rostock.
Został wprowadzony przez opolskiego dziekana Ivanitzkiego. Był księdzem bardzo wykształconym, znał język łaciński i polski.
Wydał zbiór kazań pod tytułem ?Światło dla mieszkańców ziemi?. W 1681 r. został bakałarzem teologii w Pradze. Proboszczem był w latach 1658 ? 1688.

Rok: 

Strony

2012 C Romuald Kubik