Jesteś tutaj

Zebranie wiejskie dotyczące „Dożynek Gminnych oraz obchodów 25-lecia działalności grupy artystycznej „Silesia” w dniach 9 – 10.09.2017 we wsi Rozmierka

W środę 19 lipca 2017 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie dotyczące „Dożynek Gminnych
oraz obchodów 25-lecia działalności grupy artystycznej wsi Rozmierka.
Zebraniu przewodniczył sołtys Joachim Kaczmarczyk.
Z ramienia rady sołeckiej w zebraniu uczestniczyli: Danuta Cichoń – Przewodnicząca, Gabriela Misz, Norbert Kusidło, Jarosław Kusidło, Ernest Gorgosz, Józef Suchan
Z ramienia OSP – Jan Bytomski,
Z ramienia DFK – Karina Pandel, Urszula Kusidło,
Z ramienia Grupy Odnowy wsi – Marek Goczoł, Kapica Krzysztof, Ziegler Damian,
Ze wsi Jędrynie – Zofia Habasz – sołtys,
W zebraniu uczestniczyło 40 mieszkańców wsi.

Na początku sołtys przywitał wszystkich mieszkańców wsi, którzy przybyli na to zebranie oraz przedstawił cel spotkania. Następnie omówił także 3 etapy obchodzenia uroczystości a mianowicie:

9.09.2017 w godz: 12:00 – 15:00 – Pożegnanie lata dla dzieci – sponsoring firma Kronospan
9.09.2017 od godz: 15:00 – Obchody 25-lecia działalności grupy artystycznej „Silesia”
10.09.2017 od godz: 12:30 – Rozpoczęcie „Dożynek Gminnych” od nabożeństwa w Kościele
Dokładny harmonogram w/w obchodów zostanie przedstawiony w terminie późniejszym na plakatach.

W dalszej części zebrania omówiono dokładnie poszczególne fazy przygotowań z podziałem na role i tak:

1) Przygotowanie terenu - (koszenie trawy, przygotowanie rozmieszczenia obiektów, przygotowanie
parkingów itp.) – odpowiedzialni: Joachim Kaczmarczyk, Norbert Kusidło, Zbigniew Rudnik,
Zygmunt Kaczmarczyk,

2) Ustawienie namiotu – (pomoc w stawianiu namiotu w dniu 7.09.2017 – czwartek w godzinach
popołudniowych, a także rozbiórkę namiotu w dniu 11.09.2017 – poniedziałek także po południu)
odpowiedzialni: Joachim Kaczmarczyk, Jan Bytomski, Józef Suchan, Paweł Radziej,

3) Dekoracja namiotu: - (dekoracja namiotu – pomysły mile widziane, wieszanie banerów, przygotowanie
ozdóbek, dekoracja ścian oraz sceny itp) – odpowiedzialni: Gabriela Misz, Karina Pandel,
Gabriela Radziej, Agata Geisler (Tarlińska),

4) Obsługa obchodów 25-lecia działalności grupy artystycznej „Silesia” w dniu 9.09.2017 –
(organizacja prowadzenia imprezy, przygotowanie poczęstunku, przygotowanie kawy, roznoszenie
poczęstunku, dekoracja stołów, wynoszenie worków ze śmieciami w czasie imprezy, sprzątanie po
imprezie, kierowanie ruchem na parkingi oraz inne wynikłe potrzeby w czasie imprezy): odpowiedzialni:
Waldemar Gaida, Henryk Rudner, Alicja Suchan, Renata Krupa, Urszula Kusidło, Karina Pandel,
Agata Geisler (Tarlińska), Jan Bytomski, Suchan Józef, Tomasz Michałkow,

5) Obsługa dożynek: (organizacja prowadzenia imprezy, przygotowanie poczęstunku,
przygotowanie kawy, roznoszenie poczęstunku oraz obiadów, dekoracja stołów, a także inne wynikłe
potrzeby w czasie imprezy): odpowiedzialni: Alicja Suchan, Józef Suchan, Gabriela Radziej,
Urszula Kusidło, Halyna Kaczmarczyk, Renata Krupa, Ernest Gorgosz, Piotr Krancioch,
Andrzej Pandel, Damian Zigler,

6) Służby sprzątające: (rozstawienie stanowisk na śmieci, wynoszenie worków ze śmieciami w czasie
imprezy, dbanie o porządek itp.) odpowiedzialni: Zbigniew Rudnik, Ernest Gorgosz, Piotr Koloch

7) Ochrona terenu w okresie nocnym: (pilnowanie obiektów w okresie nocnym 9 – 10.09.2017)
Odpowiedzialni: Jan Bytomski – OSP, Damian Ziegler

8) Dekoracja kościoła: (przystrojenie kościoła ,obejście przy kościele) Odpowiedzialni: ul. Jemielnicka

9) Organizacja korowodu: (organizacja korowodu, kierowanie gości na odpowiednie miejsca, kierowanie
ruchem ulicznym, kierowanie odpowiednich jednostek na miejsca parkingowe, itp.) Odpowiedzialni:
Bernard Kusidło, Joachim Kaczmarczyk, Jan Bytomski – OSP, Jarosław Kusidło, Piotr Smykała,
Mariusz John,

10) Korowód przebierańców z Rozmierki: (organizacja korowodu przebierańców z Rozmierki)
Odpowiedzialni: Joachim Kaczmarczyk, Piotr Smykała

11) Dekoracja wsi: (każdy mieszkaniec w zakresie swojej posesji – ulice które powinny być udekorowane:
Ul. Strzelecka na całej długości,
Ul. Polna – na całej długości,
Ul. Powstańców Śl. – na całej długości,
Ul. Szkolna – na całej długości,
Ul. Dworcowa od przejazdu kolejowego na wlot do ul. Strzeleckiej.
Prosimy mieszkańców pozostałych ulic które nie będą dekorowane o pomoc tym który będą dekorowali.

Ustawianie witaczy przy wjazdach:

Od strony Strzelec - Państwo Glik,
Od strony Grodzisko – Osiek – Państwo Mróz,
Od strony Rozmierzy - Państwo Kapica,
Na końcu ul. Polnej (wjazd od Rozmierzy) – Państwo Biniek.

Sołtys, rada sołecka, OSP, DFK oraz Grupa Odnowy wsi apeluje do wszystkich chętnych do pomocy w danym a w/w zakresie o zgłoszenie się do odpowiednich wymienionych osób odpowiedzialnych za poszczególne fazy przygotowań.
Liczymy na Waszą pomoc

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik