Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawcze DFK Rozmierka za rok 2012

W dniu 10 lutego 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Rozmierce odbyło się zebranie sprawozdawcze DFK Rozmierka za rok 2012 w którym uczestniczyło 42 członków DFK i zaproszonych gości.

W zebraniu uczestniczyli między innymi:
? Jan Mróz - przewodniczący DFK Rozmierka,
? Józef Suchan ? wiceprzewodniczący DFK Rozmierka,
? Joachim Kaczmarczyk ? sołtys wsi Rozmierka,
? Danuta Cichoń ? przewodnicząca Rady Sołeckiej Rozmierki,
? Zofia Habasz ? sołtys wsi Jędrynie,
? Jan Bytomski ? prezes OSP Rozmierka,
? Józef Kachel ? radny miasta i gminy Strzelce Opolskie,
? Bernard Kusidło ? kierownik referatu rolnictwa,

Zebranie otworzył Józef Suchan, a prowadził Jan Mróz. Do komisji uchwał i wniosków weszli Ernest Gorgosz, Karina Pandel i Celina Rudnik, a protokolantem został Józef Kachel.
Sprawozdanie za rok 2012 przedstawił Józef Suchan ? wiceprzewodniczący DFK Rozmierka, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Ernest Gorgosz ? przewodniczący komisji, a sprawozdanie finansowe przedstawił Jan Mróz. Sprawozdanie z działalności zespołu Silesia przedstawił Jan Thomalla.
Komisja Rewizyjna w składzie: Ernest Gorgosz ? przewodniczący, Irena Grabolus i Renata Krupa ? członkowie, na podstawie przedstawionego sprawozdanie z działalności Zarządu DFK Rozmierka za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie obecnemu zarządowi koła absolutorium za działalność w 2012 roku. Wniosek został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty. Udzielono absolutorium zarządowi za rok 2012.

Na podstawie dyskusji członków i propozycji zarządu planu pracy na 2013 rok komisja uchwał i wniosków zaproponowała następujące wnioski i uchwały do realizacji na 2013 rok:
UCHWAŁY:
1. Dalsza jeszcze owocniejsza współpraca z Organizacjami działającymi w naszej wsi,
2. Regularne zebrania zarządu oraz członków,
3. Realizacja zadań statutowych,
4. Udział w pracach społecznych na terenie wsi,
5. Promowanie DFK w celu zwiększenia liczby członków,
6. Współudział w organizowaniu spotkań okolicznościowych: Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka (Piknik - mama, tata i ja),
Festyny Sportowe, Mikołajki, Spotkanie Adwentowe Pokoleń, Maibaum, Orszak Trzech Króli.
7. Dalsza pomoc finansowa i materialna dla najbiedniejszych mieszkańców naszej wsi.

WNIOSKI:
1. Promowanie zespołu Silesia,
2. Odnowienie historii powstania DFK Rozmierka,
3. Założenie kroniki działalności DFK Rozmierka,
4. Współzorganizowanie festynu święta majowego (Maibaum),
5. Wycieczka do Sebastianeum w Kamieniu Śląskim,
6. Indywidualny wyjazd na Górę Św. Anny na Zjazd Mniejszości Niemieckiej,
7. Zorganizowanie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasy,
8. Współorganizacja wycieczki na spływ kajakowy na rzece Małej Panwi,
9. Wycieczka rowerowa do Kamienia Śląskiego,
10. Wycieczka rowerowa do Juraparku w Krasiejowie,
11. Pomoc w upiększaniu naszej wsi,
12. Utworzenie sekcji Aerobiku w naszej świetlicy.

Przy tej okazji Bernard Kusidło ? kierownik referatu rolnictwa, zapoznał uczestników co do zagospodarowania odpadami komunalnymi. Padło z sali wiele pytań, na które rzetelnie odpowiadał Bernard Kusidło, żeby rozwiać wiele wątpliwości.
Zebranie upłynęło w miłej atmosferze przy poczęstunku pączkami, kawą i bigosem.

Obecny skład Zarządu Koła DFK Rozmierka:
? Jan Mróz ? przewodniczący zarządu
? Józef Suchan ? zastępca przewodniczącego
? Józef Kachel ? sekretarz
? Joachim Kaczmarczyk ? członek zarządu
? Karina Pandel ? członek zarządu
? Bożena Tarliński ? członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
? Ernest Gorgosz ? przewodniczący komisji
? Irena Grabolus ? członek komisji
? Renata Krupa ? członek komisji

Opracował: Józef Suchan i Piotr Smykała

Rok: 

2012 C Romuald Kubik