Jesteś tutaj

Zebranie sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2012 rok

Zebranie sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2012 rok

Zebranie sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2012 rok

Zebranie odbędzie się dnia 10 lutego 2013 roku w niedzielę o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej.
Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania oraz przywitanie członków i gości,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,
3. Przedstawienie programu zebrania przez wybranego przewodniczącego zebrania,
4. Przegłosowanie przyjęcia programu zebrania,
5. Wybór protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków,
6. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok,
7. Sprawozdanie Skarbnika,
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
9. Sprawozdanie z działalności grupy tanecznej ?Silesia",
10. Przedstawienie propozycji i planu pracy Koła DFK na 2013 rok,
11. Udzielenie głosu zaproszonym gościom,
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i programem,
14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
Zapewniamy poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich aktywnych członków.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd DFK Rozmierka

Rok: 

2012 C Romuald Kubik