Jesteś tutaj

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rozmierce

W piątkowy wieczór 5 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców w świetlicy w Rozmierce.

W zebraniu uczestniczyło 45 mieszkańców Rozmierki oraz grono nauczycielskie z szkoły i przedszkola, kierownik Referatu Rolnictwa Jacek Kusidło i radni Rady Miejskiej Piotr Pospiszyl i Bernard Kusidło.

Zebranie rozpoczął sołtys Joachim Kaczmarczyk od przywitania wszystkich zgromadzonych na sali.
Na początku dokonano wyboru przewodniczącego i prowadzenia zebrania, którym został Józef Suchan.

Na samym początku sołtys Joachim Kaczmarczyk otrzymał podziękowania i bukiet kwiatów od grona pedagogicznego z Rozmierki.
Po tej wzruszającej chwili sołtys omówił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej wsi Rozmierka za 2018 rok:

„W dniu 13 lutego 2015 roku obdarzyliście mnie swoim zaufaniem wybierając na sołtysa wybierając jednocześnie Radę Sołecką, która działała w następującym składzie ostatnią kadencję:
• Cichoń Danuta – przewodnicząca rady sołeckiej,
• Misz Gabriela – sekretarz,
• Suchan Józef,
• Kusidło Norbert,
• Gorgosz Ernest,
• Smykała Piotr
• Kusidło Jarosław – członkowie.

Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń.

Fundusz sołecki na rok 2018 wynosił 34 711,48 zł i zgodnie z zasadami został on zatwierdzony przez mieszkańców wsi na zebraniu w dniu 22.09.2017 r. a jego podział wyglądał następująco:

• utrzymanie terenów zielonych - 1 600,00 zł,
• utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych - 3 000,00 zł,
• doposażenie oraz utrzymanie obiektu wiejskiego - 696,48 zł,
• wykonanie oplandekowania wiaty biesiadnej - 21 500,00 zł,
• organizacja dożynek parafialnych - 6 915,00 zł,
• dopłata do remontu remizy OSP - 1 000,00 zł.

Kwota ta została całkowicie wykorzystana i rozliczona. Dodatkowo sołectwo otrzymało również 2 700 zł ( 1 600 zł - zakupy oraz 1 100 zł - usługi ) na dofinansowanie organizacji imprez wiejskich, również ta kwota została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wnioskując o przydział środków w ramach funduszu sołeckiego zadeklarowaliśmy udział własny w postaci prac społecznych na rzecz wsi.
Szczegółową relację z wykonanych prac społecznych przedstawi za chwilę lider Grupy Odnowy Wsi Józef Suchan ale chciałbym podać tylko suche fakty w tym temacie. W roku 2018 mieszkańcy naszego sołectwa przepracowali 4 358 roboczogodzin. Łącznie nasz wkład w postaci prac społecznych wyniósł 87 160 zł co daje 91.36 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W 2018 roku gmina Strzelce Opolskie przeprowadziła na terenie naszej wsi następujące zadania inwestycyjno-remontowe ponosząc wydatki na ich realizację:
1. Remonty cząstkowe dróg - 19 373 zł,
2. Zakup i dostawa tłucznia - 5 512 zł,
3. Konserwacja rowów melioracyjnych - 4 017 zł,
4. Ścinka poboczy - 2 725 zł.
Daje to łącznie kwotę 31 627 zł. Dodatkowo w ramach adaptacji poddasza remizy na potrzeby OSP wydano kwotę 77 200 zł.

Rada Sołecka przy współudziale organizacji działających w naszej wsi tj. Grupy Odnowy Wsi, koła Mniejszości Niemieckiej, LKS-u, szkoły, przedszkola, OSP oraz członków zespołu „Silesia” przygotowała tradycyjne imprezy dla naszych mieszkańców, takie jak Orszak Trzech Króli, spotkania z Mikołajem w kościele oraz świąteczno-noworoczne w świetlicy. Nasze Panie tradycyjnie już od kilku lat świetnie się bawią podczas „Babskiego Combra” . Zorganizowaliśmy tradycyjne stawianie drzewka majowego - Maibaum. Okazale wypadł organizowany wspólnie z przedszkolem z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki piknik rodzinny „Mama tata i ja”, który swoimi występami uświetniły dzieci przedszkolne oraz ich rodzice. Po raz XXII już odbył się również tradycyjny dwudniowy turniej piłkarski im. Bena Długosza organizowany przez nasz klub sportowy w miesiącu lipcu.

Rada Sołecka tradycyjnie pamiętała również o urodzinach najstarszych mieszkańców naszej wsi, o złotych godach naszych par małżeńskich a także o osobach samotnych którym zorganizowano wyjazd na tradycyjne spotkanie wigilijne organizowane przez strzelecki OPS i gminę. Dla starszych i schorowanych osób które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w imprezach wiejskich Rada Sołecka przygotowała skromne paczki zarówno na święta wielkanocne jak i na Boże Narodzenie.

Na koniec sprawozdania chciałbym podkreślić, iż jako mieszkańca naszej pięknej wsi bardzo cieszy mnie to co zostało w niej zrealizowane w ciągu ostatnich lat. Ale jako sołtys wsłuchując się w głosy mieszkańców naszego sołectwa zdaję sobie sprawę, iż wiele jeszcze jest do poprawy. Stan naszych dróg z każdym rokiem się poprawia ale na dzisiaj już prosi się o remont ulica Jemielnicka. Są również odcinki dróg na dzisiaj nie posiadające nawierzchni asfaltowych będące częściami ulic już wyremontowanych. Chodzi tu o boczne części ulic Dworcowej, Polnej, Szkolnej czy Leśnej oraz ulicę 1-go Maja oraz dojazd do przysiółka Szymońskie. Coraz większy ruch obserwujemy szczególnie na ulicy Szkolnej łączącej ulicę Strzelecką wjazd od strony Grodziska z ulicą Polną przebiegającą obok szkoły podstawowej. Dalej nie zakończone są rozmowy na temat odbudowy chodników na ulicy Polnej które „zginęły„ podczas budowy kanalizacji”.
Dalej spory niepokój mieszkańców budzi stan budynków i ich otoczenie należące do PKP. Dawne budynki nastawni zarówno przy ulicy Jemielnickiej jak i na Pasterniku oraz budynek po bazie kółek rolniczych przy ul. Dworcowej mało, iż straszą swoim wyglądem to ze względu na brak ich zabezpieczenia stanowią zagrożenie szczególnie dla ciekawych świata dzieci. Również rów przy ulicy Dworcowej będący własnością kolei nie należy do naszych atrakcji i stanowi raczej „śmierdzący” problem.

Dużym wyzwaniem dla Rady Sołeckiej są podejmowane działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wywołanych sąsiedztwem firmy Kronospan w szczególności związane z nadmiernym hałasem.

Sporym problemem dla sołtysa i Rady Sołeckiej jest spadająca aktywność naszych mieszkańców. I nie chodzi tu tylko o aktywność w pracach na rzecz sołectwa ale o udział w imprezach organizowanych przez nasze organizacje a przede wszystkim o udział w zebraniach wiejskich gdzie zapadają kluczowe decyzje ich dotyczące.

Jako, iż w dniu dzisiejszym kończy się kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej chciałbym w kilku punktach podsumować ten okres i wspomnieć co zostało zrealizowane :
• remont remizy OSP rozpoczęty w 2014 r. w tym roku nasi strażacy mogli w końcu spotkać się na zebraniu w własnej świetlicy (koszt według gminy 308 000 zł),
• budowa małej wiaty na placu zabaw (społecznie -.2015 r),
• remont ul. Pasternik (2016 r. – 100 000zł),
• remont ul. Polnej – połączenie z drogą transportu rolnego (2016 r. – 172 808 zł),
• remont ul. Strzeleckiej (2016 r. – inwestycja powiatowa 1 286 890 zł oraz dotacja gminy 100 000 zł i Kronospanu 150 000zł),
• wiata biesiadna prace trwały przez całą kadencję( utwardzenie terenu pod wiatą, wokół niej, obicie gontem dachu, zamontowano rynny, wykonano oplandekowanie ścian – prace społeczne i inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego),
• dożynki gminne (2017 r.) zorganizowane po raz pierwszy w historii sołectwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców połączone z 25-leciem zespołu Silesia,
• boisko wielofunkcyjne na placu szkolnym (2018 r. – 50 000 zł w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego).

Patrząc na to zestawienie, mimo świadomości jakie są potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców uważamy, że mijającą kadencję należy ocenić pozytywnie za co należą się podziękowania zarówno naszym społecznikom, mieszkańcom, radnym ale również władzom gminy i członkom Rady Miejskiej.
Na sam koniec chciałbym złożyć tradycyjne, serdeczne podziękowania członkom Rady Sołeckiej za ich wkład w pracach na rzecz wsi w okresie kończącej się kadencji. Dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi, liderom organizacji wiejskich i ich członkom za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań, które sobie stawialiśmy przez ostatnie lata i o których starałem się wspomnieć w swoim sprawozdaniu. Dziękuję administratorom naszej strony internetowej za systematyczne i sumienne przekazywanie informacji o tym co się u nas dzieje. Dziękuję szefom organizacji wiejskich, zespołowi „Silesia” oraz dyrektorom przedszkola i szkoły, nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach wiejskich oraz osobom, które je obsługują.
Dziękuję za te wszystkie lata pracy i zaufanie – sołtys Joachim Kaczmarczyk”.

Następnie rozpoczęto wybory na sołtysa. Zgłoszono jedną kandydaturę – Joachima Kaczmarczyka. Zebrani dokonali wyboru w tajnym głosowaniu, że sołtysem zostanie Joachim Kaczmarczyk, który otrzymał gromkie oklaski i gratulacje.
Natomiast Lider Odnowy Wsi Józef Suchan przekazał zebranym działania na rzecz wsi i cele w dążeniu do poprawy życia mieszkańców.
Potem wśród zebranych zgłoszono kandydatów do rady sołeckiej. Po wyborach do rady sołeckiej zostali wybrani: Danuta Cichoń, Agnieszka Hermasz, Jarosław Kusidło, Karina Pandel, Gabriela Radziej, Zbigniew Rudnik i Józef Suchan. Nowi członkowie na przewodniczącego rady wybrali Danutę Cichoń.
Na zakończenie zebrania sołtys Joachim Kaczmarczyk otrzymał gratulacje i bukiet kwiatów od mieszkańców wsi Rozmierka.

Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik