Jesteś tutaj

Wybory Samorządowe 2014

W niedzielę 16 listopada 2014 r. odbędą się na terenie całego kraju wybory samorządowe.

Uprawnieni do głosowania będą wybierać radnych do rad gmin i powiatu, do sejmików wojewódzkich oraz wójta burmistrza i prezydenta.

Ważna zmiana zaszła w głosowaniu do rad gmin, w których wprowadzono okręgi jednomandatowe.
Gminy zostały podzielone na tyle okręgów, ile jest mandatów w radzie gminy.
Uprawniony mieszkaniec głosuje w swoim okręgu i wybiera tylko jedną osobę.
Kandydat na radnego, który otrzyma najwięcej głosów, zostanie radnym.

Natomiast do rady powiatu i sejmiku województwa wybieramy według starych zasad głosowania ? system proporcjonalny i 5-procentowy próg wyborczy. Jednak wyborca może wybrać tylko jedną osobę z listy głosowania.

W tych wyborach mieszkańcy będą wybierać nowych wójtów i burmistrzów. Na tych listach zakreślamy tylko jednego kandydata. Natomiast w gminach, gdzie o tę funkcje stara się jeden kandydat, głosujemy zakreślając ?tak? ? jeżeli popieramy taką osobę, lub ?nie? ? w przypadku, gdy nie chcemy, by ta osoba kierowała gminą.

Aby głos był ważny, wyborca musi postawić znak ?X? w kratce przy jednym nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
Wyborcy dostaną cztery karty do głosowania:
? biała ? do rad gmin,
? żółta ? do rad powiatu,
? niebieska ? do sejmiku województwa,
? różowa ? wójta i burmistrza.
Głosowanie odbędzie się od godz. 7:00 do godz. 21:00 w wydzielonych przez gminę lokalach wyborczych.
Opracował:
Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik