Jesteś tutaj

Stowarzyszenie „Nasza Rozmierka” założone …

Zebranie założycielskie

W dniu 01 marca br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rozmierka „Nasza Rozmierka”.
Głównymi celami działalności stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Rozmierka, działanie na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców wsi.
Na liście założycieli znalazły się nazwiska 44 osób w różnym wieku, którym zależy na przyszłości i rozwoju naszej pięknej wsi. Zebranie zostało przygotowane przez grupę osób, które od paru tygodni przygotowywały niezbędne dokumenty oraz porządek spotkania z mieszkańcami. Po wyborze przewodniczącego zebrania oraz protokolantki odczytano projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia „Nasza Rozmierka”. Uchwała została w głosowaniu jawnym przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Następnie przewodniczący zebrania przedstawił projekt statutu stowarzyszenia. Po dyskusji i wprowadzeniu proponowanych zmian statut uchwałą został również przyjęty. Mając statut można było przystąpić do wyborów personalnych. Powołano komitet założycielski, a więc osoby, które uzyskały upoważnienie zebrania do przeprowadzenia rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komitet założycielski tworzą:
1. Draga Daria,
2. Radziej Gabriela,
3. Kaczmarczyk Joachim.
Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Po wyborze i po ukonstytuowaniu się na pierwszych posiedzeniach władze Stowarzyszenia „Nasza Rozmierka” wyglądają następująco:
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Kaczmarczyk Joachim - Prezes
2. Radziej Gabriela - Wiceprezes
3. Hermasz Agnieszka - Sekretarz
4. Blaut Monika - Skarbnik
5. Draga Daria - Członek
6. Drzymała Iwona - Członek
7. Koloch Piotr - Członek
8. Sklebic Marek - Członek
9. Suchan Józef - Członek
Komisja Rewizyjna:
1. Pandel Karina - Przewodnicząca
2. Habasz Zofia - Wiceprzewodnicząca
3. Piontek Beata - Sekretarz
4. Feluks Agnieszka - Członek
5. Gordzielik Sylwia - Członek
Następnie przegłosowano jeszcze parę uchwał organizacyjnych, w tym wysokość składek członkowskich.
Na zakończenie zebrania głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „Nasza Rozmierka”; podziękował w imieniu wszystkich wybranych do władz za zaufanie i wyraził nadzieję, iż deklaracje członkowskie złoży większość mieszkańców sołectwa. Stowarzyszenie liczy na wsparcie i zaangażowanie wszystkich mieszkańców i organizacji działających w naszej miejscowości w realizacji celów stowarzyszenia.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rozmierka zostało założone, teraz od działań władz i członków stowarzyszenia zależeć będzie jak postrzegana będzie „Nasza Rozmierka”, nasze sołectwo, nasza szkoła …

JoKa

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik