Jesteś tutaj

Fundusz sołecki na rok 2015 został podzielony

W czwartek wieczorem 25 września odbyło się zebranie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego.
Zebranie otworzył sołtys Joachim Kaczmarczyk, natomiast przewodniczącym zebrania był Bernard Kusidło, a protokolantem Danuta Cichoń.
W zebraniu także uczestniczyli: radny Józef Kachel i Lider Odnowy Wsi Józef Suchan oraz kilkunastu mieszkańców.

Na rok 2015 złożono wniosek na kwotę 25 454,75 złotych na realizację zadań we wsi. Poniżej zestawienie środków na poszczególne przedsięwzięcia:
1. Utrzymanie terenów zielonych: 1 500,00 zł.
2. Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych: 3 500,00 zł.
3. Doposażenie oraz utrzymanie obiektu sołeckiego świetlicy wiejskiej: 2 454,75 zł.
4. Wykonanie wiaty biesiadnej na obiekcie rekreacyjno-sportowym: 16 000,00 zł.
5. Organizacja festynu majowego ?Maibaum?: 2 000,00 zł.

Na zebraniu poruszono sprawy dróg, ulic, chodników, oświetlenia, wycinka starych drzew, kanalizacji burzowej we wsi.
Jak wiadomo od kilkunastu lat pewne przedsięwzięcia nie zostały wykonane z powodu braku funduszy z kasy gminy i powiatu.
Dotyczy to przede wszystkim dróg i chodników, które w niektórych miejscach są w opłakanym stanie.
Niestety frekwencja była niska. Na szczęście było tylu mieszkańców, że zebranie mogło się odbyć.
Szanowni mieszkańcy!
Zebranie sołeckie i wiejskie jest po to, żeby przedyskutować cele, pracę i problemy wsi, a nie prowadzić emocjonalne rozmowy i dyskusje w swoim kameralnym otoczeniu.
Wiele osób narzeka, ale żeby przyjść na zebrania to jakoś mają brak odwagi.
Zebrania sołeckie i wiejskie przecież odbywają się nie za często. Można zagospodarować i poświęcić trochę czasu nad ważnymi sprawami wsi.
Nasza wioska jest dobrem wspólnym i wszystkich. O wielu sprawach możemy decydować ? ile i na co wydać środki z funduszu sołeckiego.
Każdy może przyjść na zebranie i złożyć wniosek, swoje uwagi czy podzielić się swoimi pomysłami.
Po to jest zebranie sołeckie i wiejskie.
Opracował:
Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik